Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit.

Kontakt

  • Adresa: Rr. Papa Gjon Pali i II, Nr 3,1003 Tiranë, Shqipëri
  • Qyteti: Tiranë
  • Tel:
  • Adresa web: http://akshi.gov.al/