Projektligji “Për Qeverisjen Elektronike”

Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit

|

Postuar më: 22.10.2021

|

Data e Mbylljes: 19.11.2021

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 701

PDF

|

XML

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.