Projektligj për fondet e pensionit privat

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 23.11.2021

|

Data e Mbylljes: 23.12.2021

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 562

PDF

|

XML

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.