Konsultimet e institucionit

Eksporto në XML

Projekligji "Per disa ndryshime ne ligjin nr.9863, date 28.1.2008, "Per ushqimin," i ndyshuar

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

|

Postuar më: 31.01.2018

Projekvendim "Mbi etiketimin e ushqimit dhe informimin e konsumatorit"

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

|

Postuar më: 21.12.2017