Konsultimet e institucionit

Eksporto në XML

Strategjia Kombëtare e Rinisë 2022-2029

Ministri i Shtetit per Rinine dhe Femijet

|

Postuar më: 11.08.2022

|

Data e Mbylljes: 08.09.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 2203