Konsultimet e institucionit

Eksporto në XML

Projektligji 'Per Formulen e Privatizimit te Klubeve Sportive'

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

|

Postuar më: 20.09.2018

|

Data e Mbylljes: 10.10.2018

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 1910

Projektligji për disa shtesa e ndryshime në ligjin e sistemit arsimor parauniversitar

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

|

Postuar më: 03.03.2017

|

Data e Mbylljes: 03.04.2017

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 1866

Projektligji per Kornizen Shqiptare te Kualifikimeve

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

|

Postuar më: 03.03.2017

|

Data e Mbylljes: 03.04.2017

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 1717

Konsultimi Publik per projektligjin per Sportin

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

|

Postuar më: 27.02.2017

|

Data e Mbylljes: 27.03.2017

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 1761