Konsultimet e institucionit

Eksporto në XML

"Per rregjimin fiskal ne sektorin hidrokarbur "

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 02.04.2019

"PËR TREGJET E KAPITALIT"

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 15.03.2019

"PËR SIPËRMARRJET E INVESTIMEVE KOLEKTIVE"

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 15.03.2019

Për shkëmbimin automatik të informacionit të llogarive financiare”

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 26.02.2019

PROJEKLIGJI “PËR PER ADMINISTRIMIN E PASURIVE TË SEKUESTRUARA DHE KONFISKUARA”

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 08.02.2019

PROJEKTLIGJI “PËR PËRMIRËSIMIN E ZONAVE TË BIZNESIT (BID)”

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 23.01.2019