Konsultimet e institucionit

Eksporto në XML

VKM MBI KRITERET E PËRDORIMIT TË PROCEDURËS SË THJESHTËZUAR TË FISKALIZIMIT

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 02.12.2019

PËR PROJEKTLIGJIN PËR FATURËN DHE SISTEMIN E MONITORIMIT TË QARKULLIMIT

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 31.07.2019

PER SHERBIMET E PAGESAVE

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 31.07.2019

Strategjia për Menaxhimin e Financave Publike

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 08.07.2019

PËR PËRMIRËSIMIN E ZONAVE TË BIZNESIT (BID)

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 08.07.2019

Projektligji " Per Investimet"

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 07.05.2019

"Per rregjimin fiskal ne sektorin hidrokarbur "

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 02.04.2019